Onze diensten

Diensten algemeen

Accountantsverklaring NOW

Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling dient u in sommige gevallen een accountantsverklaring te overleggen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Accountantsverklaring TVL

Zowel bij de aanvraag als vaststelling van de TVL regeling vanaf € 125.000 is een TVL accountantsverklaring verplicht. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ontzorging en financiële en fiscale verplichtingen

De jaarcijfers en fiscale aangifte is niet iedere ondernemer zijn favoriete bezigheid maar helaas moet het wel gebeuren. Ondernemers willen graag ontzorgd worden op dat gebied en dat is nu juist wat we doen.

Het verbeteren van uw ondernemingsprestaties

Wij helpen u beter presteren waardoor uw onderneming groeit en u uw gestelde doelen bereikt. Dit doen we door u adequaat bij te staan en te coachen bij het formuleren, meten en evalueren van uw doelen.

Vermogens en nalatenschapsbescherming

Ten aanzien van uw inkomen en vermogen heeft u hard gewerkt om dit op te bouwen. Wij helpen u in het zorgdragen dat u uw inkomen en vermogen beschermd voor risico’s van buitenaf.

Bijdragen aan belastingbesparing

Geen enkele ondernemer wilt teveel belasting betalen. Wij gaan op een structurele basis met u na op welke punten in uw onderneming en in uw privésituatie u we u kunnen helpen met het besparen van belasting.

Accountantsverklaringen

Je kan een verklaring van een accountant nodig hebben om verschillende redenen. Welke reden dit ook is, onze accountants staan klaar om je de benodigde verklaring te verstrekken.

Bedrijfsopvolging, fusie & overnames

Een traject als bedrijfsopvolging of een overname vereist nogal wat van je als ondernemer. Hierbij is het belangrijk dat je een adviseur naast je hebt staan die met je meedenkt tijdens het traject en vooral het technisch deel uit handen kan nemen.

Diensten branchegericht en specifiek

Kinderopvang

De kinderopvangbranche kenmerkt zich door een wisselend conjunctuur en een stortvloed aan regelgeving. Het is van belang dat je als kinderopvangondernemer blijft innoveren en op de hoogte blijft van de actualiteit en regelgeving.

Zorg en welzijn

De zorg en welzijn sector karakteriseert zich door zware druk op het gebied van wet- en regelgeving. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving waar u aan moet voldoen.

Vastgoed

Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van de meest actuele fiscale en financiële ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Onze adviseurs ondersteunen je hierbij.

Psychologenpraktijken

Psychologenpraktijken kampen veelal met regeldruk en gebrek aan voldoende inzicht in hun productiviteit. Onze adviseurs weten hier raad mee.

DGA

Als DGA krijg je vooral op fiscaal gebied met verschillende dingen te maken. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in wat allemaal van toepassing is op jou als DGA.

International business & tax

Indien u een onderneming in het buitenland heeft of als buitenlandse ondernemer in Nederland activiteiten wilt ontplooien, gelden er regels op zowel juridisch als fiscaal vlak. Wij kunnen u hiermee helpen.