Bijdragen aan belastingbesparing

Geen enkele ondernemer wilt teveel belasting betalen. Wij gaan op een structurele basis met u na op welke punten in uw onderneming en in uw privésituatie u we u kunnen helpen met het besparen van belasting.

Onze deskundige adviseurs zijn op de hoogte van de meest actuele fiscale wet- en regelgeving en kunnen u hiermee adequaat bijstaan. Dit geldt ook voor als u activiteiten in het buitenland heeft. Een onderneming runnen of opzetten in het buitenland brengt veel administratief en fiscaal gedoe met zich mee. Niet alleen moet je de belastingwet kennen in eigen land maar ook in het land waar je gaat opereren. Zeker als je dubbele belastingheffing wilt voorkomen. Onze adviseurs kunnen je hierin bijstaan en adviseren hoe je dubbele belastingheffing voorkomt en welke regels nog meer van toepassing zijn.

– Wat kunt u van ons verwachten –

  • Rechtsvormadvies belastingbesparing

  • Rechtsvormadvies belastingbesparing

  • Besparing in de inkomsten- en vennootschapsbelasting

  • Besparing in de omzet- en overdrachtsbelasting

  • Besparing in de schenk- en erfbelasting

  • Advies ter voorkoming van dubbele belastingheffing

  • Advies op het gebied van verrekenprijzen (transfer pricing)

  • Rechtsvormadvies opereren in buitenland dan wel in Nederland

  • Fiscale aangiftes en aanvragen woonplaatsverklaring Nederlandse belastingdienst

Overige diensten

Accountantsverklaring NOW

Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling dient u in sommige gevallen een accountantsverklaring te overleggen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ontzorging en financiële en fiscale verplichtingen

De jaarcijfers en fiscale aangifte is niet iedere ondernemer zijn favoriete bezigheid maar helaas moet het wel gebeuren. Ondernemers willen graag ontzorgd worden op dat gebied en dat is nu juist wat we doen.

Het verbeteren van uw ondernemingsprestaties

Wij helpen u beter presteren waardoor uw onderneming groeit en u uw gestelde doelen bereikt. Dit doen we door u adequaat bij te staan en te coachen bij het formuleren, meten en evalueren van uw doelen.

Vermogens en nalatenschapsbescherming

Ten aanzien van uw inkomen en vermogen heeft u hard gewerkt om dit op te bouwen. Wij helpen u in het zorgdragen dat u uw inkomen en vermogen beschermd voor risico’s van buitenaf.

Bijdragen aan belastingbesparing

Geen enkele ondernemer wilt teveel belasting betalen. Wij gaan op een structurele basis met u na op welke punten in uw onderneming en in uw privésituatie u we u kunnen helpen met het besparen van belasting.

Accountantsverklaringen

Je kan een verklaring van een accountant nodig hebben om verschillende redenen. Welke reden dit ook is, onze accountants staan klaar om je de benodigde verklaring te verstrekken.

Bedrijfsopvolging, fusie & overnames

Een traject als bedrijfsopvolging of een overname vereist nogal wat van je als ondernemer. Hierbij is het belangrijk dat je een adviseur naast je hebt staan die met je meedenkt tijdens het traject en vooral het technisch deel uit handen kan nemen.

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat Prime Advisory Group voor u kan betekenen!

"*" indicates required fields

Naam*