Over ons

Prime is opgericht door met als doel om vooral waarde toe te voegen met als doel ‘to touch lives’.  Er zijn duizend en één accountants- en administratiekantoren waar u terecht kunt. Maar er is maar één waar u zich thuis zult voelen. Het kantoor wat u dit gevoel geeft dient empatisch te zijn en vooral de behoeftes van een klant goed kunnen doorzien en formuleren. Een kantoor wat fungeert als u vertrouwenspersoon (trusted advisor) maar ook kritisch kan zijn en u een spiegel kan voorhouden. Een kantoor wat zich continu blijft afvragen of we nog waarde toevoegen en ook eerlijk het gesprek aangaat met de klant zodra dit niet meer het geval is. Met voorgenoemde aspecten in gedachten is Prime opgericht. Bij ons staat niet onze inhoudelijke kennis maar vooral de klantrelatie en het toevoegen van waarde centraal.

Ons team

mr. M.M. (Mark) Dongor AA

Mark Dongor (1977) is Accountant-Administratieconsulent (AA-accountant) en fiscaal jurist en als oprichter verbonden aan Prime. Voorts is hij hoofdredacteur van het blad AVTR (Accountancy-vaktechniek en tuchtrecht). In die hoedanigheid schrijft hij regelmatig vaktechnische artikelen op het gebied van accountancy. Sinds 2002 is Mark werkzaam in de accountancy- en fiscale adviespraktijk. Binnen Prime verricht Mark hoofdzakelijk werkzaamheden op het gebied van samenstel-, controle-, en advisory aan DGA’s en middelgrote (internationale) ondernemingen.

Mark heeft zijn opleiding accountancy gevolgd aan de Ichthus Hogeschool en zijn fiscaal recht opleiding gevolgd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.  Aan dezelfde universiteit heeft hij zijn postdoctorale graad voor Europese Fiscale Studies behaald. Ook heeft hij de postdoctorale opleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs afgerond en heeft hij de kopstudie fiscale advocatuur gevolgd aan de Universiteit van Leiden. Naast vaktechnische studies heeft hij ook een postdoctorale opleiding gevolgd op het gebied van bestuurlijke raadgeving en leiderschap wat mede is ontwikkeld door de universiteit van Nyenrode.

Mark fungeert regelmatig als docent accountancy en belastingrecht op verschillende hogescholen en geaccrediteerde cursusorganisaties voor accountants.

O.R. (Ruth) Sival-Groenveld AA RB

Ruth is als accountant en belastingadviseur werkzaam in de accountancy en fiscale adviespraktijk. Ruth is als netwerkpartner verbonden aan Prime en verricht hoofdzakelijk werkzaamheden op het gebied van controle- en samenstelopdrachten voor entiteiten die een controle- of samenstellingsverklaring nodig hebben.

Ruth heeft haar accountancystudie in 1998 afgerond en werkte bij diverse accountantsorganisaties (waaronder Deloitte, PwC en Arthur Andersen). Voorts heeft Ruth de opleiding van de Register Belastingadviseurs afgerond en is zij naast accountant ook ingeschreven als Register Belastingadviseur (RB). Ruth is oprichter van Org accountants.

L. (Lloyd) Antwi RA

Lloyd is werkzaam als controlerend en samenstellend accountant. Als netwerkpartner van Prime houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met de assurance-opdrachten welke uiteenlopen van bijstand bij vrijwillige jaarrekeningcontroles en bijzondere onderzoeken. Daarnaast verricht Lloyd wettelijke controles in samenwerking met accountantsorganisaties die een vergunning hebben van de AFM. Lloyd is mede verbonden aan NA accountancy en tax en en aan Ius.

Lloyd werkt sinds 2006 in de controlepraktijk en is zijn loopbaan begonnen bij KPMG.

S. (Soufia) Ettaher AA MBA

Soufia is haar loopbaan begonnen bij een big 4 kantoor en heeft veelvuldig in het verleden met Prime samengewerkt op het gebied van samenstel- controle en adviesopdrachten. Vanuit die hoedanigheid fungeert zij op persoonlijke titel als netwerkpartner en vaktechnische vraagbaak en ondersteuning voor de complexere auditing en assurance-opdrachten. Soufia is voorts docent accountancy aan de Hogeschool Inholland.

mr. A.D. (Awinaash) Ramahdin RB

Awinaash is als fiscaal vaktechnisch adviseur op persoonlijke titel verbonden als netwerkpartner aan Prime. Awinaash is specialist formeel belastingrecht en als zodanig verbonden aan het Bureau vaktechniek van het Register Belastingadviseurs. Voorts is hij senior tax lecturer aan de Hogeschool Rotterdam en geeft hij periodiek lezingen op het gebied van het ontwikkelen en inrichten van Tax control frameworks.

L. (Leo) Boekhoudt

Leo verricht werkzaamheden op het gebied van boekhouden, ondersteuning bij het automatiseren van financiële processen, het samenstellen van jaarcijfers en het opstellen van stuurinformatie voor het management, waaronder begrotingen en budgetten.

Leo is al 10 jaar werkzaam in de financiële en administratieve dienstverlening en binnen Prime ondersteunt hij als netwerkpartner met name ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Leo is oprichter van Boekhoudt.org.

E.Y.  (Esther) Brix

Esther is werkzaam binnen Prime als officemanager en medewerker marketing & sales. Esther is onze steun en toeverlaat voor alle niet-inhoudelijke werkzaamheden en draagt zorg voor de planning van opdrachten en medewerkers en monitort deze op een tijdige afronding.

Joris Schriek

Joris verricht binnen Prime als netwerkpartner werkzaamheden op het gebied van marketing-, communicatie en grafisch design.

– Onze kernwaarden –

 • INNOVATIEF
  Geregeld gaan we terug aan de tekentafel. We kijken continu hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

 • GELIJKWAARDIGHEID
  Elke client is er bij ons één. Dat houdt in dat we elke client op dezelfde manier respecteren, waarderen en ook behandelen.

 • PERSOONLIJKE KLIK
  Een goede klik vormt de basis voor samenwerking en hoogwaardige dienstverlening. Hier beginnen wij mee.

 • TRANSPARANT
  Afspraak is afspraak. Spreek ons gerust aan als u van mening bent dat dingen anders kunnen. We moeten elkaar te allen tijde in de ogen kunnen aankijken.

 • BIJDRAGE LEVEREN
  Geven draagt bij aan een socialere maatschappij. In onze dienstverlening speelt dit een belangrijke rol.

 • COMPETETIEF
  Wij willen de beste zijn in wat we doen. Dit zorgt er voor dat we altijd reflecteren in hoeverre we dingen anders en beter hadden kunnen doen.

 • INSPIREREN
  Wij fungeren graag als spiegel. We zijn verheugd als we zien dat door onze adviezen cliënten geïnspireerd raken om beter en succesvoller te presteren.

 • KWALITEIT
  Wij staan voor kwaliteit. Om dit te waarborgen doen we permanent aan bijscholing.