Zorg en welzijn

De zorg en welzijn sector karakteriseert zich door zware druk op het gebied van wet- en regelgeving. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving waar u aan moet voldoen.

We begeleiden onder meer zorgondernemers die als zorginstelling zijn toegelaten en zodoende een WTZI-erkenning hebben. Bij zorgondernemers is het essentieel dat hun financiële administratie en interne beheersing op orde is. Een gezonde financiële administratie geeft inzicht in het onderhanden werk, nog te declareren omzet en je fiscale positie. Ook is het belangrijk om je processen goed op orde te hebben zodat toezichthoudende instanties, zoals het zorgkantoor en/of de NZA, goed inzicht hebben of je als zorgaanbieder ook daadwerkelijk hebt voldaan aan de zorgvraag.

Tevens ondersteunen we zorgondernemers met hun (collectieve) rechtsvorm, zoals een coöperatiestructuur, om bijvoorbeeld sneller in aanmerking te komen voor een zorgcontract met zorgverzekeraars.

– Wat kunt u van ons verwachten –

  • Accountantsverklaring bij WTZI verantwoordingen

  • Accountantsverklaring bij nacalculatie-opgave zorgkantoor en/of NZA

  • Advies over adequate inrichting interne beheersing

  • Rechtsvormadvies en fiscale begeleiding

  • Begeleiding opzetten coöperatiestructuur

  • Advies over verbetering proces- en omzetregistratie werking Nedap, Dinz, Vecoso, Coolweb

Overige diensten

Accountantsverklaring NOW

Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling dient u in sommige gevallen een accountantsverklaring te overleggen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ontzorging en financiële en fiscale verplichtingen

De jaarcijfers en fiscale aangifte is niet iedere ondernemer zijn favoriete bezigheid maar helaas moet het wel gebeuren. Ondernemers willen graag ontzorgd worden op dat gebied en dat is nu juist wat we doen.

Het verbeteren van uw ondernemingsprestaties

Wij helpen u beter presteren waardoor uw onderneming groeit en u uw gestelde doelen bereikt. Dit doen we door u adequaat bij te staan en te coachen bij het formuleren, meten en evalueren van uw doelen.

Vermogens en nalatenschapsbescherming

Ten aanzien van uw inkomen en vermogen heeft u hard gewerkt om dit op te bouwen. Wij helpen u in het zorgdragen dat u uw inkomen en vermogen beschermd voor risico’s van buitenaf.

Bijdragen aan belastingbesparing

Geen enkele ondernemer wilt teveel belasting betalen. Wij gaan op een structurele basis met u na op welke punten in uw onderneming en in uw privésituatie u we u kunnen helpen met het besparen van belasting.

Accountantsverklaringen

Je kan een verklaring van een accountant nodig hebben om verschillende redenen. Welke reden dit ook is, onze accountants staan klaar om je de benodigde verklaring te verstrekken.

Bedrijfsopvolging, fusie & overnames

Een traject als bedrijfsopvolging of een overname vereist nogal wat van je als ondernemer. Hierbij is het belangrijk dat je een adviseur naast je hebt staan die met je meedenkt tijdens het traject en vooral het technisch deel uit handen kan nemen.

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat Prime Advisory Group voor u kan betekenen!

"*" indicates required fields

Naam*