DGA

Als DGA krijg je vooral op fiscaal gebied met verschillende dingen te maken. Het is belangrijk dat je inzicht krijgt in wat allemaal van toepassing is op jou als DGA.

Een directeur-grootaandeelhouder in een B.V. wordt geconfronteerd met allerlei verschillende vormen van belastingheffing. Zo wordt je geconfronteerd met loonheffing op het gebied van gebruikelijk loon, met inkomstenbelasting indien er sprake is van een (verkapte) dividenduitkering, met omzet- en of overdrachtsbelasting bij eventuele transacties tussen jou en je B.V. en tot slot schenk- en erfbelasting als je (een onderdeel van) je bedrijf overdraagt aan je kinderen. En dit is slechts een greep uit de vele punten waar je als DGA mee te maken kan krijgen. Het is dus zaak dat je pro-actief hierin wordt geadviseerd en wordt begeleid.

– Wat kunt u van ons verwachten –

  • Fiscale en financiële planning

  • Optimaliseren gebruikelijk loon en dividend

  • Beleggingsstructuur eigen BV of box 3

  • Formalisering verhoudingen tussen DGA en BV

  • Schenk- en bedrijfsopvolgingsplan DGA

  • Bescherming van vermogen en inkomen

Overige diensten

Accountantsverklaring NOW

Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling dient u in sommige gevallen een accountantsverklaring te overleggen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ontzorging en financiële en fiscale verplichtingen

De jaarcijfers en fiscale aangifte is niet iedere ondernemer zijn favoriete bezigheid maar helaas moet het wel gebeuren. Ondernemers willen graag ontzorgd worden op dat gebied en dat is nu juist wat we doen.

Het verbeteren van uw ondernemingsprestaties

Wij helpen u beter presteren waardoor uw onderneming groeit en u uw gestelde doelen bereikt. Dit doen we door u adequaat bij te staan en te coachen bij het formuleren, meten en evalueren van uw doelen.

Vermogens en nalatenschapsbescherming

Ten aanzien van uw inkomen en vermogen heeft u hard gewerkt om dit op te bouwen. Wij helpen u in het zorgdragen dat u uw inkomen en vermogen beschermd voor risico’s van buitenaf.

Bijdragen aan belastingbesparing

Geen enkele ondernemer wilt teveel belasting betalen. Wij gaan op een structurele basis met u na op welke punten in uw onderneming en in uw privésituatie u we u kunnen helpen met het besparen van belasting.

Accountantsverklaringen

Je kan een verklaring van een accountant nodig hebben om verschillende redenen. Welke reden dit ook is, onze accountants staan klaar om je de benodigde verklaring te verstrekken.

Bedrijfsopvolging, fusie & overnames

Een traject als bedrijfsopvolging of een overname vereist nogal wat van je als ondernemer. Hierbij is het belangrijk dat je een adviseur naast je hebt staan die met je meedenkt tijdens het traject en vooral het technisch deel uit handen kan nemen.

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat Prime Advisory Group voor u kan betekenen!

"*" indicates required fields

Naam*