Psychologenpraktijken

Psychologenpraktijken kampen veelal met regeldruk en gebrek aan voldoende inzicht in hun productiviteit. Onze adviseurs weten hier raad mee.

We staan je bij met het opzetten van je interne beheersing waardoor je meer inzicht krijgt in je productiviteit en de stand van de nog te declareren omzet. Ook helpen we psychologenpraktijken aan een professionaliseringsslag waardoor ze sneller het omslagpunt bereiken van individuele praktijkbeoefenaars naar een echt schaalbare onderneming.

– Wat kunt u van ons verwachten –

  • Optimaliseren interne beheersing op het gebied van nog te declareren omzet

  • Advies bij samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners

  • Jaarrekening en belastingaangifte

  • Personeel en loonadministratie

  • Strategisch advies en procesverbetering

  • Rechtsvormadvies en fiscale begeleiding

Overige diensten

Accountantsverklaring NOW

Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling dient u in sommige gevallen een accountantsverklaring te overleggen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ontzorging en financiële en fiscale verplichtingen

De jaarcijfers en fiscale aangifte is niet iedere ondernemer zijn favoriete bezigheid maar helaas moet het wel gebeuren. Ondernemers willen graag ontzorgd worden op dat gebied en dat is nu juist wat we doen.

Het verbeteren van uw ondernemingsprestaties

Wij helpen u beter presteren waardoor uw onderneming groeit en u uw gestelde doelen bereikt. Dit doen we door u adequaat bij te staan en te coachen bij het formuleren, meten en evalueren van uw doelen.

Vermogens en nalatenschapsbescherming

Ten aanzien van uw inkomen en vermogen heeft u hard gewerkt om dit op te bouwen. Wij helpen u in het zorgdragen dat u uw inkomen en vermogen beschermd voor risico’s van buitenaf.

Bijdragen aan belastingbesparing

Geen enkele ondernemer wilt teveel belasting betalen. Wij gaan op een structurele basis met u na op welke punten in uw onderneming en in uw privésituatie u we u kunnen helpen met het besparen van belasting.

Accountantsverklaringen

Je kan een verklaring van een accountant nodig hebben om verschillende redenen. Welke reden dit ook is, onze accountants staan klaar om je de benodigde verklaring te verstrekken.

Bedrijfsopvolging, fusie & overnames

Een traject als bedrijfsopvolging of een overname vereist nogal wat van je als ondernemer. Hierbij is het belangrijk dat je een adviseur naast je hebt staan die met je meedenkt tijdens het traject en vooral het technisch deel uit handen kan nemen.

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat Prime Advisory Group voor u kan betekenen!

"*" indicates required fields

Naam*