Vastgoed

Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van de meest actuele fiscale en financiële ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Onze adviseurs ondersteunen je hierbij.

Vastgoedondernemers kenmerken zich door enerzijds als ondernemer bestempeld te worden en anderzijds als belegger. Het is belangrijk om de juiste status te verkrijgen vanwege onder meer de fiscale gevolgen die van toepassing kunnen zijn. We helpen zowel vastgoedondernemers- en beleggers.
Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van de meest actuele fiscale en financiële ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Onze adviseurs ondersteunen je hierbij.

Vastgoedondernemers kenmerken zich door enerzijds als ondernemer bestempeld te worden en anderzijds als belegger. Het is belangrijk om de juiste status te verkrijgen vanwege onder meer de fiscale gevolgen die van toepassing kunnen zijn. We helpen zowel vastgoedondernemers- en beleggers.

– Wat kunt u van ons verwachten –

  • Inrichting jaarrekening op niveau vastgoedbeleggingen

  • Fiscale begeleiding toepassing herinvesteringsreserve

  • Advies en begeleiding inzake overdrachtsbelasting en omzetbelasting

  • Financiële administratie vastgoed CV (fondsen) en vastgoedbeleggingen

Overige diensten

Accountantsverklaring NOW

Indien u gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling dient u in sommige gevallen een accountantsverklaring te overleggen. Wij kunnen u hierin bijstaan.

Ontzorging en financiële en fiscale verplichtingen

De jaarcijfers en fiscale aangifte is niet iedere ondernemer zijn favoriete bezigheid maar helaas moet het wel gebeuren. Ondernemers willen graag ontzorgd worden op dat gebied en dat is nu juist wat we doen.

Het verbeteren van uw ondernemingsprestaties

Wij helpen u beter presteren waardoor uw onderneming groeit en u uw gestelde doelen bereikt. Dit doen we door u adequaat bij te staan en te coachen bij het formuleren, meten en evalueren van uw doelen.

Vermogens en nalatenschapsbescherming

Ten aanzien van uw inkomen en vermogen heeft u hard gewerkt om dit op te bouwen. Wij helpen u in het zorgdragen dat u uw inkomen en vermogen beschermd voor risico’s van buitenaf.

Bijdragen aan belastingbesparing

Geen enkele ondernemer wilt teveel belasting betalen. Wij gaan op een structurele basis met u na op welke punten in uw onderneming en in uw privésituatie u we u kunnen helpen met het besparen van belasting.

Accountantsverklaringen

Je kan een verklaring van een accountant nodig hebben om verschillende redenen. Welke reden dit ook is, onze accountants staan klaar om je de benodigde verklaring te verstrekken.

Bedrijfsopvolging, fusie & overnames

Een traject als bedrijfsopvolging of een overname vereist nogal wat van je als ondernemer. Hierbij is het belangrijk dat je een adviseur naast je hebt staan die met je meedenkt tijdens het traject en vooral het technisch deel uit handen kan nemen.

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat Prime Advisory Group voor u kan betekenen!

"*" indicates required fields

Naam*