Optimaal schenken

Op het moment dat je een bepaald vermogen hebt opgebouwd bent je wellicht voornemens om dit vermogen over te dragen aan je kinderen. Het overdragen van vermogen vindt plaats bij leven of overlijden. Bij leven vindt dit plaats in de vorm van een schenking en bij overlijden in de vorm van vererving. Om zorg te dragen dat je vermogen optimaal wordt overgedragen aan je (klein)kinderen, is het belangrijk om tijdig stil te staan bij de wijze waarop je je vermogen wilt overdragen. In deze bijdrage gaan we in op het overhevelen van vermogen via schenking.

“Het overdagen van vermogen vindt plaats bij leven of overlijden’’

In het e-book bespreken we de opties van schenken, schenken op papier, schenken onder voorwaarden, generatieschenkingen en schenkingen herroepen.

Share This Post!

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat Prime Advisory Group voor u kan betekenen!

"*" indicates required fields

Naam*