WHOA – Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingegaan.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, door toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling zonder instemming van alle
schuldeisers.

Met de WHOA kan het bedrijf een doorstart maken of gecontroleerd stoppen. De ondernemer met schulden houdt tijdens het WHOA-traject de controle over zijn onderneming en kan, mits het bedrijf nog levensvatbare bedrijfsactiviteiten heeft blijven ondernemen.

Wat te doen?

De ondernemer kan het traject zelf in gang zetten, maar er is een advocaat nodig wanneer het homologatieverzoek bij de rechtbank wordt ingediend. Een ondernemer kan zich door een juridisch of financieel adviseur laten ondersteunen bij het hele WHOA-traject. Ook kan de schuldenaar/ondernemer de rechter vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen, die het akkoord aanbiedt.

Schuldeisers, aandeelhouders of een eventuele ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen ook het initiatief nemen de WHOA in gang te zetten,
in dat geval kunnen zij de rechter vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen die het akkoord kan voorbereiden en voorleggen aan alle partijen.

De WHOA wordt onderdeel van de Faillissementswet (Fw) en geldt voor alle bedrijven. Op de website van de Kamer van Koophandel is een WHOA-routekaart
uitgewerkt, deze routekaart leidt je stapsgewijs door het proces van voorbereiding naar akkoord. We hebben de routekaart overgenomen en hier voor u weergegeven;

Bron: KvK.nl

WHOA-ROUTEKAART
Voorbereiding

 • Als je ziet aankomen dat je je schulden straks niet meer kunt betalen kun je de
  WHOA gebruiken.
 • Bij twijfel of je de WHOA kunt gebruiken is het verstandig advies in te winnen bij
  bijvoorbeeld je boekhouder, advocaat of het KVK Adviesteam.
 • Als je hulp nodig hebt bij het traject kun je via een advocaat de rechtbank vragen
  een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De herstructureringsdeskundige
  kan het akkoord voorbereiden en het traject in gang zetten.
 • De voorbereiding, het aanbieden en de stemming van het akkoord mag je zelf
  doen.
 • Voor het verzoek om bevestiging (=homologatie) van het akkoord bij de
  rechtbank heb jij (of je herstructureringsdeskundige) een advocaat nodig. Het is
  aan te raden je vanaf het begin bij te laten staan door een advocaat.
 • Jij (of je herstructureringsdeskundige) hebt een advocaat nodig om een
  afkoelingsperiode aan te vragen. Dit is een periode waarin schuldeisers geen
  acties mogen ondernemen. De afkoelingsperiode is ten hoogste 4 maanden met
  een mogelijke verlenging van weer 4 maanden (376 lid 2 en 5 Fw).
 • Je mag tijdens het WHOA-traject blijven ondernemen (377 lid 1 Fw), ook als je
  hulp krijgt van een herstructureringsdeskundige.

Share This Post!

Maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat Prime Advisory Group voor u kan betekenen!

"*" indicates required fields

Naam*